O soutěži EBEC Challenge

EBEC (European BEST Engineering Competetion) je největší mezinárodní technická soutěž ve střední Evropě určená pro čtyřčlenné týmy studentů vysokých škol.

Soutěž probíhá celkem na  dvou úrovních a ve dvou samostatných kategoriích.
Na první úrovni jsou lokální kola organizovaná v režii jednotlivých poboček BESTu na 88 technických universitách.
Vítězové lokálních kol postupují na regionální úroveň, kterou je pro EBEC Challenge Brno kombinace České republiky, Slovenska a Maďarska. Letos se regionální kolo uskuteční v Bratislavě.

EBEC Brno

Lokální úroveň soutěže na Vysokém učení technickém v Brně zajišťuje pobočka studentské organizace BEST (Board of European Students of Technology). Tato úroveň se skládá z internetového předkola, kdy všechny přihlášené týmy mají 24 hodin pro řešení jednoho zadání a zaslání výstupu pro hodnocení. Porota poté vybere postupující, kteří se účastní příslušného Fakultního kola (FSI, FEKT, FAST).

První dva týmy z každé kategorie pak z jednotlivých Fakultních kol postupují do univerzitního Finálového kola, kde řeší komplexní zadání.

Součástí Finálového kola je i veřejně přístupný Job Fair, kde má každý zúčastněný příležitost dostat se do styku se zástupci renomovaných technických firem, a doprovodný program zakončený networkingem při slavnostním pohoštění.

EBEC očima účastníků

“Bylo super, kolik nadšených, pozitivních a usměvavých lidí se do organizace zapojilo. Zvládnuté bylo podle mě všechno na 1! Za celý den mi nic nechybělo. Dokonce v organizačním týmu byly jen samé pěkné holky – to člověka podpoří 😀 . Dělejte dál co děláte, je radost se účastnit věcí vámi pořádaných.”

“Pecka. Zúčastnil som sa na nej už druhý krát. Je to príjemné odreagovanie a človek si otestuje na nej trochu iné/nekonvenčné myslenie a prácu pod časovým stresom.”

“Online předkolo je zábava, správně praštěné. Samotné fakultní kolo bylo celkově podařené, rozdávání baget bylo jedním z vrcholů 😀 A pak samotná ukázka a hodnocení, výborná zkušenost :)”

“Hlavně mě bavila ta část, kdy sem byl přinucen se soustředit na daný úkol, především v konstrukci, v rámci omezeného časového intervalu což přispělo k tomu, abych přemýšlel efektivně a hlavně byl myšlenkově o krok před. Parádní organizace hlavně na konečném představování jednotlivými týmy vytvořených zařízení, která přidala na gradaci atmosféry.

“EBEC je zábava pro všechny aktivní a kreativní tvory. Zažiješ tady kopec legrace, spoustu zábavy, především nasbíráš taky nové kontakty a proděláš možná i drobné nervové záchvaty :D. Zkrátka je o co stát! Určitě doporučuji si to zažít :).”

“Doporučuju tuto akci ůplně všem super lidem, kteří hledají kolektiv super lidí :D. EBEC a celej BEST je zábava, přátelství, motivace, energie, odbourávání zábran a zdokonalování se v týmové práci.”

Soutěžní kategorie

Team Design

Navrhni. Sestav. Prezentuj!
Ukaž svou kreativitu a zručnost v kategorii Team Design.
Soutěžící řeší zadaný problém formou sestrojení funkčního modelu zařízení v daném časovém limitu z poskytnutého materiálu a užitím nářadí, které mají k dispozici. Výstupem je prezentace sestrojeného zařízení, jeho klíčových principů a postupu při řešení úkolu odborné porotě.

Case Study

Analyzuj. Vymýšlej. Prezentuj!
Rád hledáš odpovědi na otázky z oblasti techniky?
Kategorie Case Study je zaměřena především na získávání a vyhodnocování informací z dostupných zdrojů.
Výstupem je hypotetické řešení problému, které soutěžící prezentují odborné porotě.

Pravidla soutěže

1/ Soutěž EBEC Challenge Brno probíhá ve dvou kategoriích (Team Design a Case Study) a na třech fakultách (FAST, FEKT, FSI), přičemž každý soutěžní tým se může zúčastnit právě jednoho z Fakultních kol v jedné ze soutěžních kategorií.

2/ Soutěžní týmy jsou čtyřčlenné, složené ze studentů bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu Vysokého učení technického v Brně.

3/ Přihlášení do soutěže probíhá elektronicky, zasláním vyplněného registračního formuláře na stránce www.ebec.cz v termínu od 5.2.2018 do 18.2.2018 23:59.

4/ Výběr týmů do jednotlivých soutěžních Fakultních kol provede porota na základě výsledků internetového kola, které bude probíhat 19.2.2018 od 00:01 do 23:59 na e-learningu VUT v Brně. Za úspěšně absolvované internetové kolo se považuje takové, kdy soutěžní tým v časovém limitu odešle vypracovaný zadaný úkol  a vyplní testové otázky na e-learningu VUT v Brně. O výsledcích a případném postupu do Fakultního kola budou všechny týmy informovány e-mailem nejpozději do 24.2.2018 23:59. Výsledky internetového kola nemají žádný vliv na hodnocení a výsledky dalších kol.

5/ Postupující týmy se účastní Fakultního kola ve své kategorii (FAST 26.2.2018, FSI 28.2.2018, FSI 6.3.2018).
Pro možnou účast na Fakultních kolech a Finálním kole se na místo soutěže v den jejího konání musí dostavit čtyři členové soutěžního týmu, přičemž maximálně jeden z nich může být náhradníkem zastupujícím jednoho z původních členů týmu registrovaného do soutěže. První tři umístěné týmy z každého Fakultního kola ve své kategorii postupují do Finálového kola soutěže EBEC Challenge Brno 2018, které se koná 8.3.2018 na Fakultě elektrotechniky VUT v Brně.

7/ Zadání Fakultních kol a Finálového kola účastníci obdrží v den konání soutěže v jedné kopii výtisku pro tým. Zadání Fakultních kol bude v češtině, zadání Finálového kola v angličtině. Během plnění zadání soutěžní týmy nesmí komunikovat s osobami mimo tým a přijímat jejich rady, které by mohly ovlivnit finální výstup. Výjimku v komunikaci se soutěžícími mají členové organizačního týmu a zástupci partnerů podílejících se na zadání, není-li na místě organizátory oznámeno jinak.

8/ O výsledku Fakultních kol a Finálového kola rozhoduje odborná porota na základě prezentace výstupu soutěžního týmu (pro Fakultní kolo v češtině/slovenštině, pro Finálové kolo v angličtině). Kritérii pro hodnocení jsou jak kvalita prezentace, tak výkon, funkčnost, efektivita, kreativita a proveditelnost výsledného řešení. První tři týmy v každé kategorii budou oznámeny při slavnostním vyhlášení na konci každého soutěžního dne. Kompletní výsledky všech kol budou zveřejněny nejpozději do 7 dní po uplynutí soutěže na www.ebec.cz.

9/ Týmy umístěné na prvních příčkách v obou kategoriích Finálového kola dostanou příležitost reprezentovat VUT v Brně na regionální úrovni soutěže, které se bude konat v Bratislavě.

10/ Každý tým je pro úspěšně plněné zadání Fakultního nebo Finálového kola povinen zajistit si v kategorii Case Study 2 funkční notebooky, přičemž nejméně jeden musí být s možným internetovým připojením. V kategorii Team Design je dovoleno užití právě jednoho notebooku pro každý tým s možným internetovým připojením. Organizátoři si vyhrazují v případech, kde to zadání bude vyžadovat, právo internetové připojení neposkytnout. O takové skutečnosti budou soutěžící informováni před zahájením soutěže daného kola.

11/ K řešení zadání je dále možné používat pouze materiál, součástky a zařízení, který organizátoři dodají soutěžícím během soutěže. Není povoleno používat promo materiály partnerů, ani vlastní předměty. V opačném případě povede k vyřazení soutěžního týmu ze soutěže.

12/ Osobní údaje účastníků budou využity výhradně pro potřeby soutěže organizátory soutěže a nebudou poskytnuty třetí straně.

13/ Účastník akce registrací souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv propagační a jiné účely, a to jakoukoli formou a bezplatně na dobu neurčitou.

14/ Registrací do soutěže všichni účastníci vyjadřují souhlas s Pravidly soutěže EBEC Challenge Brno.

Často kladené dotazy

1/ Pro koho je soutěž určena?

Soutěž je určena pro všechny studenty VUT v Brně nezávisle na ročníku studia, fakultě nebo zaměření. Účast na soutěži je zdarma.

2/ Musí být všichni soutěžící v týmu ze stejné fakulty?

Nemusí, týmy mohou být sestaveny kombinací studentů ze všech fakult VUT v Brně. Jedinou podmínkou pro příhlášku do Fakultního kola je, aby danou fakultu studoval jeden člen soutěžního týmu.

3/ Jak probíhá Internetové kolo?

Internetové kolo bude probíhat po skončení registrace elektronickou formou. V časovém limitu 24 hodin musí všechny týmy splnit několik úkolů, které prověří týmovou práci, kreativitu i logické myšlení, a odeslat jej na e-learning. Zadání je v češtině a pro všechny týmy stejné, na dálku však soutěžíte především s týmy, které jsou zapojeny do stejného Fakultního kola. Vyhodnocení internetového kola je v režii poroty složené ze členů BESTu Brno.
Jak vypadala zadání internetového kola v minulých letech se můžete podívat v archivu.

4/ Kdy bude zpřístupněno zadání Fakultních a Finálového kola a v jakém bude jazyce?

Konkrétní zadání se týmy dozví až v soutěžní den, všichni mají tedy stejné podmínky na to, aby uspěli. Zadání Fakultních kol bude v českém jazyce, zadání Finálového kola bude v angličtině.

5/ Jak vypadá soutěžní den?

Ráno v 8:00 dorazíte se svým týmem na místo konání soutěže, zaregistrujete se, dostanete welcome pack, soutěžní tričko EBEC Challenge Brno 2018 a pracovní místo pro celý tým. Při úvodních prezentacích se dozvíte všechny instrukce týkající se zadání, informace o průběhu dne na soutěži a získáte materiál pro plnění úkolu. Během dne bude k dispozici občerstvení (2 × Coffee break + oběd) a doprovodný program.

6/ Co si mám donést s sebou na soutěž?

Dobrou náladu, férového soutěžního ducha a notebook (1 pro Team Design, 2 pro Case Study). Vše ostatní potřebné dostanete na místě od nás 🙂

7/ Můžu na soutěžní dny pozvat i kamarády?

Ano, všechny soutěžní dny probíhají ve veřejně přístupných prostorách fakult VUT v Brně. Své kamarády můžeš pozvat jak během dne, kdy budete společně s týmem pracovat na zadání, tak hlavně na prezentaci výstupů a vyhodnocení výsledků, které je vždy zábava!

8/ Kdo jsou členové poroty?

Do porot jednotlivých kol se snažíme dosazovat odborníky, kteří k zadaným tématům mají blízko. Můžete se tak seznámit jak se členy akademické společnosti VUT v Brně nebo zástupci renomovaných firem, které jsou našimi partnery a na tvorbě zadání se podílejí.