Soutěžní kategorie

Team Design

Navrhni. Sestav. Prezentuj!
Ukaž svou kreativitu a zručnost v kategorii Team Design.
Soutěžící řeší zadaný problém formou sestrojení funkčního modelu zařízení v daném časovém limitu z poskytnutého materiálu a užitím nářadí, které mají k dispozici. Výstupem je prezentace sestrojeného zařízení, jeho klíčových principů a postupu při řešení úkolu odborné porotě.

Case Study

Analyzuj. Vymýšlej. Prezentuj!
Rád hledáš odpovědi na otázky z oblasti techniky?
Kategorie Case Study je zaměřena především na získávání a vyhodnocování informací z dostupných zdrojů.
Výstupem je hypotetické řešení problému, které soutěžící prezentují odborné porotě.