Pravidla soutěže

1/ Soutěž EBEC Challenge Brno probíhá ve dvou kategoriích (Team Design a Case Study) a na třech fakultách VUT v Brně (FAST, FSI, FEKT), přičemž každý soutěžní tým se může zúčastnit právě jednoho z Fakultních kol v jedné ze soutěžních kategorií.

2/ Soutěžní týmy jsou čtyřčlenné, složené ze studentů bakalářského nebo magisterského studijního programu VUT v Brně. Členové soutěžního týmu můžou být studenti různých fakult VUT v Brně, avšak alespoň jeden z nich musí být studentem fakulty, na které se koná Fakultní kolo, do kterého se tým hlásí.

3/ Každý tým si určuje svého kapitána, který je zodpovědný zejména za komunikaci s organizátory EBEC Challenge Brno 2018. Kapitán musí být studentem fakulty, na které se koná Fakultní kolo, do kterého se tým hlásí.

4/ Přihlášení do soutěže probíhá elektronicky, zasláním vyplněného registračního formuláře na stránce www.ebec.cz v termínu od 15. 1. 2018 do 17. 2. 2018 23:59. Hlásit se mohou jak kompletní čtyřčlenné týmy, tak jednotlivci, kteří v případě registrace do 15. 2. 2018 23:59 budou za pomoci organizátorů rozřazeni do kompletních soutěžních týmů. Organizátoři si vyhrazují právo, že tým po přihlášení jednotlivců nebude sestaven. Tato situace může nastat pouze v případě přihlášení takového počtu soutěžících, který nebude dělitelný čtyřmi a kompletní týmy tak nebudou moci vzniknout. (V případě dotazů týkajících se registrace do soutěže prosím kontaktujte Dominika Schneiderku na ebec.brno@gmail.com.)

5/ Výběr týmů do jednotlivých Fakultních kol provede porota na základě výsledků Internetového kola, které bude probíhat 19. 2. 2018 od 00:01 do 23:59 na e-learningu VUT v Brně. Za úspěšně absolvované Internetové kolo se považuje takové, kdy soutěžní tým v časovém limitu odešle vypracovaný zadaný úkol a vyplní testové otázky na e-learningu VUT v Brně. O případném postupu do Fakultního kola budou všechny týmy informovány e-mailem nejpozději do 24. 2. 2018 23:59. Výsledky Internetového kola nemají žádný vliv na hodnocení a výsledky dalších kol.

6/ Postupující týmy se účastní Fakultního kola ve své kategorii (FAST 26. 2. 2018, FSI 28. 2. 2018, FEKT 6. 3. 2018). První tři umístěné týmy z každého Fakultního kola ve své kategorii postupují do Finálového kola soutěže EBEC Challenge Brno 2018, které se koná 8. 3. 2018 na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

7/ Pro možnou účast na Fakultních kolech a Finálovém kole se na místo soutěže v den jejího konání musí dostavit čtyři členové soutěžního týmu, přičemž maximálně jeden z nich může být náhradníkem zastupujícím jednoho z původních členů týmu registrovaného do soutěže.

8/ Zadání Fakultních kol a Finálového kola účastníci obdrží v den konání soutěže v jedné kopii výtisku pro tým. Zadání Fakultních kol bude v češtině, zadání Finálového kola v angličtině.

9/ Během plnění zadání soutěžní týmy nesmí komunikovat s osobami mimo tým a přijímat jejich rady, nebo je nechat zasahovat do práce na zadání, čímž by mohl být ovlivněn finální výstup. Výjimku v komunikaci se soutěžícími mají členové organizačního týmu a zástupci partnerů podílejících se na zadání, není-li na místě organizátory určeno jinak.

10/ K řešení zadání je možné používat pouze materiál, součástky a zařízení, který organizátoři dodají soutěžícím během soutěže. Není povoleno používat promo materiály partnerů, ani vlastní předměty. V opačném případě povede k vyřazení soutěžního týmu ze soutěže.

11/ Každý tým může pro řešení zadání Fakultního nebo Finálového kola využít notebooků s internetovým připojením avšak doporučuje minimalizovat připojená zařízení z důvodu omezeného internetového připojení. Organizátoři si vyhrazují v případech, kde to zadání bude vyžadovat, právo internetové připojení neposkytnout. O takové skutečnosti budou soutěžící informováni před zahájením soutěže daného kola.

12/ O výsledku Fakultních kol a Finálového kola rozhoduje odborná porota na základě prezentace výstupu soutěžního týmu (pro Fakultní kolo v češtině/slovenštině, pro Finálové kolo v angličtině). Kritéria pro hodnocení jsou jak naplnění zadání, tak schopnost týmu výstup odprezentovat. První tři týmy v každé kategorii budou oznámeny při slavnostním vyhlášení na konci každého soutěžního dne. Kompletní výsledky všech kol budou zveřejněny nejpozději do 7 pracovních dní po uplynutí soutěže na www.ebec.cz.

13/ Týmy umístěné na prvním místě v obou kategoriích Finálového kola dostanou příležitost reprezentovat VUT v Brně na regionální úrovni soutěže, které se bude konat v Bratislavě v dubnu 2018.

14/ Osobní údaje účastníků budou využity výhradně pro potřeby soutěže organizátory soutěže a nebudou poskytnuty třetí straně, dle zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. Účastník akce registrací souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv propagační a jiné účely, a to jakoukoli formou a bezplatně na dobu neurčitou.

15/ Registrací do soutěže všichni účastníci vyjadřují souhlas s Pravidly soutěže EBEC Challenge Brno.