EBEC Brno 2012


Po několika velmi úspěšných ročnících došlo ke sjednocení vizuální identity soutěže po celé Evropě a tak všemi oblíbené Ing. Days získaly název EBEC, které vyjadřuje sounáležitost s celoevropskou soutěží.

Pod novým názvem tato  soutěž pro studenty probíhala na 3 fakultách – FSI, FEKT a FIT. Nově si studenti mohli vybrat ze dvou kategorií na každé fakultě – Case Study a Team Design a v obou kategoriích se tak na konci utkali o postup do dalších kol Evropské pyramidy. Finále Brněnské soutěže se odehrálo již tradičně v IO Kolejní 4. Celá událost by se neodehrála bez velké podpory partnerů, jimž takto děkujeme.

Tento rok soutěžící bojovali o postup do rakouského Štýrského Hradce a odtud soutěžící postoupili do celoevropského finále do chorvatského Záhřebu.

Tiskové zprávy

Fotky

Videa