EBEC Brno 2014

Po několika velmi úspěšných ročnících se v roce 2014 odehrál i další ročník inženýrské soutěže známé pod názvem EBEC Brno, který vyjadřuje sounáležitost s celoevropskou soutěží EBEC.

Pod tímhle názvem naleznete známou soutěž pro studenty tento rok probíhající na 4 fakultách – FSI, FEKT, FAST a FIT. Studenti si mohli vybrat ze dvou kategorií na každé fakultě – Case Study a Team Design a v obou kategoriích se tak na konci utkali o postup do dalších kol Evropské pyramidy. Finále Brněnské soutěže se odehrálo již tradičně v IO Kolejní 4. Celá událost by se neodehrála bez velké podpory partnerů, jimž takto děkujeme.

Tento rok týmy bojovaly o postup do Bratislavy.

Závěrečná zpráva

Fotky

Videa