EBEC Brno 2016

Inženýrská soutěž EBEC je soutěž čtyřčlenných týmů studentů VUT v Brně, probíhá na čtyřech fakultách, a to na Fakultě stavební (FAST), Fakultě strojního inženýrství (FSI), Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a Fakultě informačních technologií (FIT). Cílem je umožnit studentům, ve spolupráci s partnerskými společnostmi, vyzkoušet si práci v týmu při řešení inženýrského problému. Akce má rozvíjet technické vzdělání a kreativitu. Soutěž se skládá ze dvou kategorií, a to Team Design a Case Study.

  • Team Design (TD) spočívá v řešení zadaného problému formou sestrojení funkčního zařízení nebo modelu v daném časovém limitu.
  • Case study (CS) je zaměřené na analytické myšlení, kdy studenti vyhledávají informace na základě zadaného zadání a následně jej vyhodnocují.

Vítězné týmy z každé kategorie jsou voleny pětičlennou porotou, která se skládá ze dvou zástupců z firem a tří zástupců z příslušné fakulty. Nejlepší týmy fakultních kol se následně utkaly v brněnském finálním kole na Fakultě podnikatelské (FP), odkud následně opět nejlepší týmy postoupily do evropských kol. V loňském osmém ročníku soutěže EBEC vyhrál tým Tým 42 z FSI z Brna dokonce krásné 2. místo. Výherce následně vyzpovídali moderátoři ČT1 v Dobrém ránu.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/316292320020081/obsah/488875-inzenyrska-olympiada

Závěrečná zpráva