O soutěži EBEC

EBEC (European BEST Engineering Competition) je největší mezinárodní technická soutěž ve střední Evropě určená pro čtyřčlenné týmy studentů vysokých škol. Soutěž probíhá celkem na  třech úrovních a ve dvou samostatných kategoriích. Na první úrovni jsou lokální kola organizovaná v režii jednotlivých poboček BESTu na 57 technických univerzitách. Vítězové lokálních kol postupují na regionální úroveň a následně potom do celoevropského finále, které se letos uskuteční v Madridu.

EBEC Brno

Lokální úroveň soutěže na Vysokém učení technickém v Brně zajišťuje pobočka studentské organizace BEST (Board of European Students of Technology). Z důvodu pandemie, se tento rok uskuteční EBEC Brno 2021 online, koncept soutěže však zůstává stejný jako v předchozích ročnících soutěže, o nic tak rozhodně nepřijdete. EBEC Brno 2021 se skládá z předkola, které bude formou online testu. Porota poté vybere postupující, kteří se zúčastní univerzitního Finálového kola, které proběhne v anglickém jazyce. Celá soutěž proběhne na MS Teams a bude živě streamována na Facebooku.

I když tento rok JobFair nebude součástí EBECu, o kontakt s firmami nebudete ochuzeni díky doprovodnému programu v průběhu soutěže.

Firmy z technického prostředí doslova prahnou po proaktivních studentech, kteří se zapojují do mimoškolních aktivit. Máš jedinečnou možnost vyzkoušet si práci v týmu, hledat řešení problémů z praxe, vyzkoušet si prezentační dovednosti a navíc vyhrát zajímavé ceny a stipendia.

Soutěžní kategorie

TEAM DESIGN

Navrhni. Namodeluj. Prezentuj! Ukaž svou kreativitu a svoje schopnosti v kategorii Team Design. Soutěžící řeší zadaný problém formou namodelování zařízení v daném časovém limitu pomocí poskytnutého softwaru. Výstupem je prezentace namodelovaného zařízení, jeho klíčových principů a postupu při řešení úkolu odborné porotě.

CASE STUDY

Analyzuj. Vymýšlej. Prezentuj! Rád hledáš odpovědi na otázky z oblasti techniky? Kategorie Case Study je zaměřena především na získávání a vyhodnocování informací z dostupných zdrojů. Výstupem je kreativní řešení problému, které soutěžící prezentují odborné porotě.

Průběh soutěže

Zaregistruj svůj tým

Sestav svůj čtyřčlenný tým ze studentů VUT v Brně a přihlaš se! Zúčastnit se můžeš také jako jednotlivec a my ti tým najdeme. Přihlášky do EBECu Brno 2021 můžeš podávat do 20. 3. 2021.

Předkolo

V den předkola si budeš moci při řešení online testu vyzkoušet jak tvůj tým spolupracuje, podle výsledků vybereme ty nejlepší týmy, které postoupí do dalšího kola EBECu.

Finálové kolo

Další částí soutěže na lokální úrovni je Finálové kolo VUT. Srovnejte své síly s týmy postupujících z předkola a ukažte, že vaše řešení je lepší jak ostatních. Zajistí vám to postup do Regionálního kola soutěže v Uppsale!

F.A.Q

1. Pro koho je soutěž určena?

Soutěž je určena pro všechny studenty VUT v Brně bakalářského nebo magisterského programu, nezávisle na fakultě nebo zaměření. Účast na soutěži je zdarma.

2. Musí být všichni soutěžící v týmu ze stejné fakulty?

Nemusí, týmy mohou být sestaveny kombinací studentů ze všech fakult VUT v Brně. Jedinou podmínkou pro příhlášku do Fakultního kola je, aby danou fakultu studoval jeden člen soutěžního týmu.

3. Jak probíhá předkolo?

Internetové kolo bude probíhat po skončení registrace formou online testu. V kterém si prověří týmovou práci, kreativitu i logické myšlení. Zadání je v češtině a pro všechny týmy stejné. Vyhodnocení předkola je v režii poroty složené ze členů BESTu Brno.

4. Kdy bude zpřístupněno zadání Finálového kola a v jakém bude jazyce?

Konkrétní zadání se týmy dozví až v soutěžní den, všichni mají tedy stejné podmínky na to, aby uspěli. Zadání Finálového kola bude v angličtině.

5. Jak vypadá soutěžní den?

Soutěž bude probíhat na MS Teams. Při úvodních prezentacích se dozvíte všechny instrukce týkající se zadání, informace o průběhu dne na soutěži a získáte pokyny pro plnění úkolu. Součástí dne bude i doprovodný program.

6. Co si mám připravit na soutěž?

Dobrou náladu, férového soutěžního ducha. Doležité bude připojení k internetu, funkční kamera a mikrofon. Software potřebný k řešení zadání Vám bude bezplatně zpřístupněn před konáním soutěže s dostatečným předstihem.

7. Můžu na soutěžní dny pozvat i kamarády?

Ano, všechny soutěžní dny budou streamované na Facebooku. Pozvat tak můžeš kohokoliv z přátel, nebo rodiny.

8. Kdo jsou členové poroty?

Do porot jednotlivých kol dosazujeme odborníky, kteří k zadaným tématům mají blízko. Můžete se tak seznámit jak se členy akademické společnosti VUT v Brně nebo zástupci renomovaných firem, které jsou našimi partnery a na tvorbě zadání se podílejí.

V případě jákékoliv další otázky nás neváhejte kontaktovat na našem Facebooku, nebo na e-mailu ebec.brno@gmail.com