O soutěži EBEC

EBEC (European BEST Engineering Competition) je největší mezinárodní technická soutěž ve střední Evropě určená pro čtyřčlenné týmy studentů vysokých škol. Soutěž probíhá celkem na  třech úrovních a ve dvou samostatných kategoriích. Na první úrovni jsou lokální kola organizovaná v režii jednotlivých poboček BESTu na 88 technických univerzitách. Vítězové lokálních kol postupují na regionální úroveň a následně potom do celoevropského finále, které se letos uskuteční ve Varšavě.

EBEC Brno

Lokální úroveň soutěže na Vysokém učení technickém v Brně zajišťuje pobočka studentské organizace BEST (Board of European Students of Technology). Tato úroveň se skládá z Internetového kola, kde všechny přihlášené týmy mají 24 hodin na řešení jednoho zadání a zaslání výstupu. Porota poté vybere vyhodnotí všechna řešení a vybere postupující, kteří se účastní příslušného Fakultního kola (FSI, FEKT), na které se přihlásili. 

První tři týmy z každé kategorie postupují z jednotlivých Fakultních kol do univerzitního Finálového kola, kde řeší komplexní zadání v anglickém jazyce. Součástí Fakultního kola na FSI je i veřejně přístupný EBEC JobFair, kde má každý zúčastněný příležitost  setkat se s zástupci renomovaných technických firem. Je také připraven doprovodný program zakončený networkingem a slavnostním pohoštěním.

Firmy z technického prostředí doslova prahnou po proaktivních studentech, kteří se zapojují do mimoškolních aktivit. Máš jedinečnou možnost vyzkoušet si práci v týmu, hledat řešení problémů z praxe, vyzkoušet si prezentační dovednosti a navíc vyhrát zajímavé ceny.

Soutěžní kategorie

TEAM DESIGN

Navrhni. Sestav. Prezentuj! Ukaž svou kreativitu a zručnost v kategorii Team Design. Soutěžící řeší zadaný problém formou sestrojení funkčního modelu zařízení v daném časovém limitu z poskytnutého materiálu a užitím nářadí, které mají k dispozici. Výstupem je prezentace sestrojeného zařízení, jeho klíčových principů a postupu při řešení úkolu odborné porotě.

CASE STUDY

Analyzuj. Vymýšlej. Prezentuj! Rád hledáš odpovědi na otázky z oblasti techniky? Kategorie Case Study je zaměřena především na získávání a vyhodnocování informací z dostupných zdrojů. Výstupem je kreativní řešení problému, které soutěžící prezentují odborné porotě.

Průběh soutěže

Zaregistruj svůj tým

Sestav svůj čtyřčlenný tým ze studentů VUT v Brně a přihlaš se! Více informací k přihláškám do EBECu 2020 již brzy

Internetové kolo

Vyzkoušej si, jak tvůj tým spolupracuje a během 24 hodin společně vyřešte první ze zadání v Internetovém kole na e-leaningu!

Fakultní kola

Povedlo se ti úspěšně splnit zadání a postoupit do svého Fakultního kola? Čeká tě den plný zábavy a adrenalinu na jedné z fakult VUT (FSI , FEKT), kde tato kola budou probíhat. Ráno obdržíte zadání i všechny věci, které k plnění úkolu budete potřebovat a večer už se po prezentacích a ohodnocení od odborné poroty můžete radovat spolu s dalšími dvěma z výhry a postupu do další úrovně. Zadání Fakultních kol a Finálového kola účastníci obdrží v den konání soutěže v jedné kopii výtisku pro tým.
První tři týmy v každé kategorii budou oznámeny při slavnostním vyhlášení na konci každého soutěžního dne.

Finálové kolo

Poslední částí soutěže na lokální úrovni je Finálové kolo konané na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Srovnejte své síly s týmy postupujících z jiných Fakultních kol a ukažte, že to vaše řešení vám zajistí postup do Regionálního kola soutěže v Bratislavě! Večer to všechno společně oslavíme při rautu 🙂

F.A.Q

1. Pro koho je soutěž určena?

Soutěž je určena pro všechny studenty VUT v Brně bakalářského nebo magisterského programu, nezávisle na fakultě nebo zaměření. Účast na soutěži je zdarma.

2. Musí být všichni soutěžící v týmu ze stejné fakulty?

Nemusí, týmy mohou být sestaveny kombinací studentů ze všech fakult VUT v Brně. Jedinou podmínkou pro příhlášku do Fakultního kola je, aby danou fakultu studoval jeden člen soutěžního týmu.

3. Jak probíhá Internetové kolo?

Internetové kolo bude probíhat po skončení registrace elektronickou formou. V časovém limitu 24 hodin musí všechny týmy splnit několik úkolů, které prověří týmovou práci, kreativitu i logické myšlení, a odeslat jej na e-learning. Zadání je v češtině a pro všechny týmy stejné, na dálku však soutěžíte především s týmy, které jsou zapojeny do stejného Fakultního kola. Vyhodnocení internetového kola je v režii poroty složené ze členů BESTu Brno. Jak vypadala zadání internetového kola v minulých letech se můžete podívat v archivu.

4. Kdy bude zpřístupněno zadání Fakultních a Finálového kola a v jakém bude jazyce?

Konkrétní zadání se týmy dozví až v soutěžní den, všichni mají tedy stejné podmínky na to, aby uspěli. Zadání Fakultních kol bude v českém jazyce, zadání Finálového kola bude v angličtině.

5. Jak vypadá soutěžní den?

Ráno v 8:00 dorazíte se svým týmem na místo konání soutěže, zaregistrujete se, dostanete welcome pack a pracovní místo pro celý tým. Při úvodních prezentacích se dozvíte všechny instrukce týkající se zadání, informace o průběhu dne na soutěži a získáte materiál pro plnění úkolu. Během dne bude k dispozici občerstvení (2 × Coffee break + oběd) a doprovodný program.

6. Co si mám donést s sebou na soutěž?

Dobrou náladu, férového soutěžního ducha a notebook (1 pro Team Design, 2 pro Case Study). Vše ostatní potřebné dostanete na místě od nás 🙂

7. Můžu na soutěžní dny pozvat i kamarády?

Ano, všechny soutěžní dny probíhají ve veřejně přístupných prostorách fakult VUT v Brně. Své kamarády můžeš pozvat jak během dne, kdy budete společně s týmem pracovat na zadání, tak hlavně na prezentaci výstupů a vyhodnocení výsledků, které je vždy zábava!

8. Kdo jsou členové poroty?

Poslední částí soutěže na lokální úrovni je Finálové kolo konané na Fakultě elektrotechniky a informačních technologií VUT v Brně. Srovnejte své síly s týmy postupujících z jiných Fakultních kol a ukažte, že to vaše řešení vám zajistí postup do Regionálního kola soutěže v Bratislavě! Večer to všechno společně oslavíme při rautu 🙂

Do porot jednotlivých kol dosazujeme odborníky, kteří k zadaným tématům mají blízko. Můžete se tak seznámit jak se členy akademické společnosti VUT v Brně nebo zástupci renomovaných firem, které jsou našimi partnery a na tvorbě zadání se podílejí.