Ing. Days 2011

Pro velký zájem soutěžících došlo v roce 2011 k výraznému rozšíření soutěže. Kategorie Team Design se nově odehrávala na třech různých fakultách (FSI, FIT a FEKT), ze kterých vždy dva nejlepší týmy postoupily do finále konaného v IO Kolejní 4. Součásti finále byla i kategorie Case Study. Rozšířením na několik fakult se soutěž prodloužila až na současné 4 dny a tím pádem bylo přistoupeno k úpravě názvu, který novou rozšířenou soutěž lépe vystihoval – Ing. Days 2011. Jednotlivé dny pak byly pojmenovány po hlavních partnerech soutěží – Autopal-Visteon Ing.Race, AVG Ing. Race a ABB Ing. Race.

Po uspěšném překonání fakultního kola a po sestrojení nejlepšího dálkově ovládaného zařízení na sestřelování plechovek se z vítězství v kategorii Team Design radoval tým IMPERIUM. V katgorii Case Study měli soutěžící za úkol vytvořit marketingovou strategii pro prodej plovoucích obydlí tzv. hausbótů. S úkolem se nejlépe popral tým Čert tvořen studenty z Fakulty podnikatelské. Oba týmy se podívaly do maďarské metropole Budapešti, kde soutěžily v regionálním kole.

Tiskové zprávy

Fotky a videa