EBEC Brno 2017, CASE STUDY SP Challenge Koncept evakuačního tábora   Scénář: Republika Haiti nacházející se na ostrově Hispaniola je jedna z nejchudších zemí světa, která je sužována mnoha problémy. Mezi ně patří časté hurikány, povodně a zemětřesení, které způsobují velké ztráty na životech a připravují o domov mnoho lidí. Dopady přírodních katastrof je možné zmírnit, […]

Filed Under

EBEC Brno 2017, CASE STUDY SP Challenge

Koncept evakuačního tábora

 

Scénář: Republika Haiti nacházející se na ostrově Hispaniola je jedna z nejchudších zemí světa, která je sužována mnoha problémy. Mezi ně patří časté hurikány, povodně a zemětřesení, které způsobují velké ztráty na životech a připravují o domov mnoho lidí. Dopady přírodních katastrof je možné zmírnit, bude-li k dispozici unifikovaný postup k řešení krizových situací, který bude zahrnovat vybudování dočasného přístřeší pro oběti katastrof a nezbytného zázemí potřebné pro postižené po dobu nezbytnou pro obnovu infrastruktury postižené lokality.ZadáníCílem je návrh evakuačního tábora pro případ náhlé přírodní katastrofy. Materiál pro jeho postavení a vybavení musí být přepraven spolu s lidmi nutnými pro jeho stavbu a základní obsluhu tábora na místo čtyřmi letadly typu C-130H Hercules. Přistávání letadel a vykládání materiálu z letadla není v tomto zadání nutné řešit. Tento tábor musí být postavitelný do 36 hodin a dále musí být energeticky soběstačný. Při návrhu uvažujte nad rozměry ubytovacích jednotek a potřebného zázemí. Berte v potaz, že všechny komponenty by měly být snadno přepravitelné na místě určení s využitím pozemní armádní techniky.Lokalita pro umístění tábora bude na okraji města Jeremie, které se nachází na západě země (viz. mapa). Toto město patřilo po zemětřesení v roce 2010 k nejpostiženějším místům a vyznačuje se následujícími podmínkami:

 •  Populace 31 000 osob
 •  Srážky až 2000 mm\rok
 •  Teploty mezi 20-30°C
 •  Velké množství srážek a podmáčený terén

Vzhledem k místním podmínkám musíte klást důraz na následující věci – kvůli podmáčenému terénu nesmí být konstrukce budov příliš těžké. V těchto podmínkách se také snadno šíří nemoci. Vymyslete proto způsob, jak bránit jejich šíření.Tábor samotný musí pro své obyvatele zajišťovat minimálně ubytování, zdravotní péči, stravování a hygienu. Je nutné počítat s možnými problémy se zásobováním proto tábor musí vydržet alespoň po dobu tří dnů s vlastními zásobami potravin a základních potřeb. Soutěžící by měli také vyřešit otázku zásobování tábora pitnou vodou.Pokuste se uvažovat nad následnou využitelností tábora v jiných klimatických podmínkách.B oard of E uropean St udents of T echnology
B E S T Brno Web: BEST.vutbr.cz | www.BEST.eu.org Údolní 53 E-mail: brno@BEST.eu.org
602 00 Brno
Czech Republic

Co musí být splněno:

 •  Rozměry a hmotnost vybavení musí odpovídat kapacitě letadel.
 • Tábor musí být postavitelný a plně funkční do 36 hodin.
 • Tábor musí být energeticky soběstačný a musí mít zajištěné dodávky pitné vody.
 • Jednotlivé části musí být snadno přepravitelné.
 • Tábor musí zajišťovat ubytování, zdravotní péči, hygienu, stravu a pitnou vodu alespoň pro 4000 lidí.
 •  Tábor by měl být použitelný i v jiných klimatických.
 • Tábor by měl být odolný proti vlhku, horku a ideálně i proti zemětřesení.Jako bonus můžete do hloubky rozvést libovolné kritérium.Výstup:Vaším výstupem bude prezentace ve formátu .pdf

Hodnocení (120b)

 1. Komplexnost návrhu tábora a jeho jednotlivých částí (obytné, zdravotní…)
 2. Řešení energetické soběstačnosti a dodávek vody
 3. Rychlost stavby, náročnost obsluhy, realizovatelnost
 4. Využitelnost koncepce tábora v jiných podmínkách
 5. Kvalita a dojem z prezentace
 6. Zpracování a osobní hodnocení porotce
 7. BONUS – detailnější rozpracování některého z kritérií v bodech 1 až 4.

Vítězná prezentace

Case Study HRW final

 

 

 

Leave a Reply