Základní popis: Cílem soutěže je vytvořit zařízení, které vyváží do něj vloženou pivní sklenici na co nejmenší pevné ploše. Výchozí polohu sklenice určuje osoba vybraná organizátory, nebo porotci a musí být labilní, tj.sklenice bez zásahu zařízení spadne. Během prezentace funkčnosti musí být všechny ovládací prvky uvolněné a nesmí přispívat ke stabilitě sklenice Při vyvažování není […]

Filed Under

Základní popis:

Cílem soutěže je vytvořit zařízení, které vyváží do něj vloženou pivní sklenici na co nejmenší pevné ploše. Výchozí polohu sklenice určuje osoba vybraná organizátory, nebo porotci a musí být labilní, tj.sklenice bez zásahu zařízení spadne. Během prezentace funkčnosti musí být všechny ovládací prvky uvolněné a nesmí přispívat ke stabilitě sklenice

Při vyvažování není umožněna jakákoliv přímá vizuální kontrola polohy sklenice, tj.musí být zcela zakryta a manipulace s ní musí být pouze zprostředkovaná – soutěžící nesmí manipulovat přímo se sklenicí, ale pouze s manipulátory zařízení. Na úspěšnou prezentaci funkčnosti mají soutěžící tři pokusy.

Materiál k dispozici:

  •   Základní sada materiálu a stavebnice Merkur připravená organizátory
  •   Doplňkové díly stavebnice a materiál dokupovaný za body u organizátorů
  •   Sada nářadí
  •   Pivní sklenice

Kritéria hodnocení:

 

  1. Originálnost a celkové provedení mechanické části
  2. Čas a počet potřebných pokusů potřebných k vyvážení
  3. Velikost vyvažovací plošky
  4. Přesnost a exaktnost vyvážení
  5. Cena zařízení

Konstrukce –

 

Leave a Reply